top of page

Joaquim Hereu

Enginyer Industrial. Col·legiat número 7.951

Més de 30 anys d’activitat en diversos sectors industrials amb una experiència molt àmplia en la professió.

Aporto solucions als meus clients en diverses àrees de l'enginyeria industrial. Sempre adaptades a les seves necessitats.

Per més informació sobre mi podeu consultar: linkedin/in/joaquimhereu/

A3.jpg

Davant situacions puntuals o continuades, una empresa pot necessitar complementar els seus recursos d’enginyeria, sigui per no disposar-ne, sigui per falta d'una determinada especialitat. En aquests casos aquest servei els aporta una solució. L'oferta es fa a mida del client i és totalment perzonalitzada. Està orientada principalment al sector industrial però també al de serveis i la construcció. L’àmbit d’acció es centra principalment en estructures, màquines, implantacions i direcció d'obres.

En projectes amb diverses parts involucrades es treballa en equip, sigui liderant el projecte o assumint una tasca parcial.

SOLUCIONS EN ENGINYERIA

La confidencialitat, tant per mi mateix com per tothom amb qui treballo té molta importància. Sempre es posa molta atenció en no facilitar a tercers ni demanar al client informació que no sigui imprescindible.   Per preservar aquesta confidencialitat, les imatges i altra informació que apareixen en aquest web no corresponen estrictament a projectes realitzats, únicament tenen una similitud o mostren una part minúscula de la que no es pot extreure cap informació rellevant.

CONFIDENCIALITAT

bottom of page